عاشقانه های خاص - مطالب آذر 1394
 • کد نمایش افراد آنلاین
 • عاشقانه های خاص

  وبلاگ-کد لوگو و بنر

  خستم..

  etjm_httpasheganekhass.mihanblog_(18).jpg
  ↻↻هیـٰٓـٰٓـٰٓـ♕ٰٓــٰٓـٰٓــٰٓـٰٓس!

  ↯↯زنـٰٓـٰٓـٰٓـ♕ٰٓــٰٓـٰٓــٰٓـٰٓدگےپانتـٰٓـٰٓـٰٓـ♕ٰٓــٰٓـٰٓــٰٓـٰٓومیمِ➣

  ↻↻حـٰٓـٰٓـٰٓـ♕ٰٓــٰٓـٰٓــٰٓـٰٓرف دلـٰٓـٰٓـٰٓـ♕ٰٓــٰٓـٰٓــٰٓـٰٓت➲

  ⇅را بہ زبـٰٓـٰٓـٰٓـ♕ٰٓــٰٓـٰٓــٰٓـٰٓان➣➣
            ↻↻  بیـٰٓـٰٓـٰٓـ♕ٰٓــٰٓـٰٓــٰٓـٰٓاوری ⇓⇒

                   ➲بـــــاخـٰٓـٰٓـٰٓـ♕ٰٓــٰٓـٰٓــٰٓـٰٓتی➣➣

    ↻↻مُتنـٰٓـٰٓـٰٓـ♕ٰٓــٰٓـٰٓــٰٓـٰٓفــــــرم اَز روزائے⇅
   
          ⇅ڪـٰٓـٰٓـٰٓـ♕ٰٓــٰٓـٰٓــٰٓـٰٓہ حـٰٓـٰٓـٰٓـ♕ٰٓــٰٓـٰٓــٰٓـٰٓال➲ِ

            ↻↻خـٰٓـٰٓـٰٓـ♕ٰٓــٰٓـٰٓــٰٓـٰٓوشـــــم⇓⇒

        ↻↻ یِــٰٓـٰٓـٰٓـ♕ٰٓــٰٓـٰٓــٰٓـٰٓهـــــو عــٰٓـٰٓـٰٓـ♕ٰٓــٰٓـٰٓــٰٓـٰٓوض➣➣

                 ⇅مــٰٓـٰٓـٰٓـ♕ٰٓــٰٓـٰٓــٰٓـٰٓـیـــــشہ⇓⇒


  موضوع: تصاویر عاشقانه همراه با متن،
  برچسب ها: عاشقانه های خاص، بهترین هارا از ما بخواهید،
  [ یکشنبه 29 آذر 1394 ] [ 06:00 ب.ظ ] [ جوون پیر ]

  خاطرات

  n3eu_httpasheganekhass.mihanblog_(16).jpg

  سـَرَتــــــــ  را بَرگَـردانـــــے … 
  خاطِـــــــرات چِنـــان زیـرِ گوشَتــــــ مـے خوابانَــد
   تا جــــاےِ پَنــــــج انگُشتَــــــش گَـــرمـــےِ راهَتــــــ شـَـوَد !
  رَفـتـــــــ …
  گُذَشتــــــــــــــ …
  راهَتــــــ را بِگیـــر ُ بـــــرو …
  با خاطــِــــــــــرات دَر نَـیُفتــــــــــ  …
    دَستَشـــــــ عَجیبـــــــ سنگیــــن استــــــ !
  موضوع: تصاویر عاشقانه همراه با متن،
  برچسب ها: عاشقانه های خاص، بهترین هارا از ما بخواهید،
  [ جمعه 27 آذر 1394 ] [ 06:00 ب.ظ ] [ جوون پیر ]

  آدم که غمگین میشود

  3r0n_httpasheganekhass.mihanblog_(14).jpg

  ﺁﺩﻡ ﮐﻪ "ﻏـــــﻤﮕﯿﻦ" ﻣﯽ ﺷــــﻮﺩ
  ﺧــــﻮﺩﺵ ﺭﺍ ﺟــــﺪﺍ ﻣﯽ ﮐــــﻨﺪ ﺍﺯ ﺟــــﻤﻊ
  ﮐﻪ ﻣــــﺒﺎﺩﺍ ﺁﺳﯿــــــﺒﯽ ﺑﻪ ﺧﻮﺷـــــﯽ ﻫﺎﯼ ﺩﯾـــﮕﺮﺍﻥ ﺑﺰﻧﺪ
  ﻣﻮﺭﺩ" ﻓﺮﺍﻣــــﻮﺷﯽ" ﻗﺮﺍﺭ ﻣـــﯽ ﮔـــﯿﺮﺩ
  ﺗﻨﻬﺎﺗــــﺮ ﻭ ﺗــــﻨﻬﺎﺗﺮ ﻣﯽ ﺷـــﻮﺩ
  ﺁﻧﭽــــﻨﺎﻥ ﺩﺭ" ﺗﻨــــــﻬﺎﯾﯽ" ﺧﻮﺩ ﻏــــﺮﻕ ﻣﯽ ﺷــــﻮﺩ
  ﮐﻪ ﺩﯾﮕـــــﺮ ﺑﺎ ﻫﯿــــﭻ ﺗﻠﻨــــﮕﺮﯼ ﺑﺮ ﻧﻤــــﯽ ﺧــــﯿﺰﺩ
  ﻭ ﺍﯾـــﻦ ﺁﻏــــﺎﺯ ﺗﻠﺦ ﯾﮏ" ﭘﺎﯾــــﺎﻥ" ﺍﺳـــت...
  موضوع: تصاویر عاشقانه همراه با متن،
  برچسب ها: عاشقانه ها خاص، تصاویر عاشقانه همراه با متون بیسار زیبای عاشقانه،
  [ چهارشنبه 25 آذر 1394 ] [ 06:00 ب.ظ ] [ جوون پیر ]

  سیگار بکش

  o6ei_httpasheganekhass.mihanblog_(3).jpg


  سیگار بِکِش ...
  مَست کن ...
   بُغض کُن ...
   گِریه کُن ...
   اَصَن دِق کُن ...

  ﺑــﺪ ﺑــﻮﺩﻥ ِ ﻣـــﺎ ﺍﺯ ﻭﻗﺘـــﯽ ﺷـــﺮﻭﻉ ﺷــﺪ ﮐــﻪ....

  ﺧــﻮﺏ ﺑـﻮﺩﻧـﻤـﻮﻥ ﺑﯿــﺶ ﺍﺯ ﺣــــــــــــد ﺷـﺪ......  موضوع: عاشقانه های سیگار،
  برچسب ها: عاشقانه های خاص، عاشقانه های سیگار،
  [ دوشنبه 23 آذر 1394 ] [ 06:00 ب.ظ ] [ جوون پیر ]

  آهای دنیا

  gt59_httpasheganekhass.mihanblog_(13).jpg

  √آهـــــای دنیـــــا...؟؟!!!√

  《خودت و مسخـــــره کردے یامنو؟؟؟؟》

  ‌☆هرکارے دلت میخواد بکـــــن، مـــــن که بالاخره

  یه روزے برمے گردم دنیـــــاے خودم...☆

            ولی بدون...

  این رســـــم مهمون نوازے نیست!
  موضوع: تصاویر عاشقانه همراه با متن،
  برچسب ها: عاشقانه های خاص، تصاویر عاشقانه همراه بامتن،
  [ شنبه 21 آذر 1394 ] [ 06:00 ب.ظ ] [ جوون پیر ]

  تو به من هیچ دینی نداری

  h7dk_httpasheganekhass.mihanblog_(12).jpg

  تـ ـو بـہ مـَ ـن هیـچ בیـ ـنـے نـَבآرے ... هیچـ ـے ..

  اَگـہ عـ ـآشـِقـِت شـُבَم ... خـ ـوבَم خـ ـوآسـ ـتـَ ـم ...

  اَگـہ هـَمــہ בُنیـآمـ ـو بـآ تـ ـو سـآخـ ـتَـم ... 

  خـ ـوבَم خـ ـوآسـ ـتـَ ـم ...

  اَگـہ بـَعـב اَز رَفـ ـتـَنـِت هـَمیـ ـن خیآلـِتـ ـَم بآ בُنیـآ عـَوَض نمـیكـُنـَ ـم ... 

  خـ ـوבَم خـ ـوآسـ ـتـَ ـم ...

  وَلـے تـ ـو مـَבیـ ـونـے بـہ هـَمـہ كـَسآیـے كـہ بـَعـב از تـ ـو ...

  اَز تـَہ دِل بـِهـِ ـم گـُفـ ـتـَن : בوسـ ـتـِت בآرَم ...

  وَ مـَ ـن پـ ـوزخـَنـב زَבَم و رَב شـُבَم ...

  چـ ـون בیگـہ ایـ ـن حـَ ـرف و بآوَر نمـے كـُنـَ ـم ...  موضوع: تصاویر عاشقانه همراه با متن،
  [ جمعه 20 آذر 1394 ] [ 11:35 ق.ظ ] [ جوون پیر ]

  عاشقانه های سیگار

  ﹏وفــــادارے بـہ یـــہ"رابطــــہ ↮

  【معـــرفــت】 میخــواد﹏

  ولــــے افســــوس 『

  معنــے【معــــرفـــــت】شده↹

   پایــــہ بــــودن بــــراے هـــر "غلطــــے⇤↹


  mlv_photo_2015-12-02_19-36-46.jpg
  ...پِــسَـر روـےِ دیـوار اُتـاقـش
  نــوشـــتـہ بــود:


  ✘اِسـتِـعـمالِ دُخـانـیـات✘

  ✘اِلـــزامــیـــســـت✘


  ✧✧چون پَـنـجِـره‌ےِ اتـاقِـش
  رو بـہ خـانہ اـے بـاز مــےشُـد کـہ ✧✧

   ⇜ ""  عَـــــروسِ  ""
  آن خـانــِہ زَمـانــے
  با گِـــریـِہ و الــتِــمـاس
  بـہ پِــسَــر مـےگـفـت :

   ⇙                        ⇘
   
  عِــشـقَـم! تـو رو خـُـــدا
  دیـگـِہ نَـکِـش

  ydr_photo_2015-12-02_19-37-25.jpg

  ادامه مطلب


  موضوع: عاشقانه های سیگار،
  برچسب ها: تصاویر عاشقانه همراه با متون بسیار زیبا، عاشقانه های خاص، متون عاشقانه، عاشقانه ی سیگار،
  [ دوشنبه 16 آذر 1394 ] [ 09:32 ب.ظ ] [ جوون پیر ]

  تصاویر عاشقانه همراه با متون بسیار زیبا

  i3o_httpasheganekhass.mihanblog_(1).jpg

  میگن شکستن رفع بلاست،

  ای دل تحمل کن...

  شاید..

  حکمتی است..
  bo5k_httpasheganekhass.mihanblog_(2).jpg


  چقدر پر میکشد دلم به هوای تو

  انگار تمام پرنده های جهان در قلبم

  آشیانه کرده اند.
  برای مشاهدهی مطالب بیشتر به ادامه ی مطلب مراجعه کنید.
  ادامه مطلب


  موضوع: تصاویر عاشقانه همراه با متن،
  برچسب ها: تصاویر عاشقانه همراه با متون بسیار زیبا، متون عاشقانه، تصاویر عاشقانه، عاشقانه های خاص،
  [ دوشنبه 9 آذر 1394 ] [ 03:24 ب.ظ ] [ جوون پیر ]

  مجموعه جدیدترین متن های عاشقانه همراه با تصویر

  fe3_asheganekhass.mihanblog_(2).jpg

  حرف هایی است که نمیتوان گفت

  من سالهاست هر که میپرسد خوبی؟

  فقط سرم را تکان میدهم

  و این ناگفتنی ترین حرف من است  66w6_asheganekhass.mihanblog_(4).jpg

  غروب که میشود مگر میشود

  بی خیال سکوت این درو پنجره ها شد

  چیز هایی که نداری را به رخت میکشند

  لعنتی ها...

  برای مشاهده مطالب بیشتر به ادامه ی مطلب مراجعه نمایید.


  ادامه مطلب


  موضوع: تصاویر عاشقانه همراه با متن،
  برچسب ها: متون عاشقانه همراه با تصویر، عتشقانه های خاص جوون پیر،
  [ سه شنبه 3 آذر 1394 ] [ 01:53 ب.ظ ] [ جوون پیر ]
  // setTimeout(function () { // GetMihanBlogShowAds(); // }, 1000);
  شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic